Mondo vastgoed staat garant :

De regelgeving rond vastgoed bij verkoop wordt steeds complexer. Sinds enkele jaren wordt de lijst van< verplichte informatie en certificaten - vooraleer de verkoop van start mag gaan alleen maar langer... vb. het EPC-attest, het keuringsattest voor elektriciteit, de verplichte vermelding van watertoets, de stedenbouwkundige inlichtingen, etc... Allemaal tot doel om de consument steeds beter te informeren en beschermen. Laat u daarom dan ook zeker begeleiden door Mondo vastgoed en wij zorgen ervoor dat uw verkoopdossier juridisch 100% in orde is!


Kwaliteitsgarantie:

Maak een afspraak